Zápis do MŠ

Zápis do MŠ 2020/21
 
Přihlášku můžete vygenerovat samostatně  od 1.4. do 30.4 2020 na adrese: www.zapisdoms.brno.cz
Výdej přihlášek:    pokud si nemůžete vytisknout doma, emailem (mskosmonautu@volny.cz) si domluvte s ředitelkou školy schůzku.
 
Příjem přihlášek:   4.5. od  9 hod do 16 hod a 5.5.2020 od 8 do 12 hod.
Vlastní přijímací řízení bude probíhat po skončení příjmu přihlášek od 11.5.2020.
K zápisu si zákonný zástupce donese vyplněnou přihlášku podepsanou oběma zákonnými zástupci s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, OP, případně doklady o přechodném bydlišti.
Prosíme o dodržení všech nařízení vlády ke koronavirové infekci.
 
Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout v mateřské škole, které dáváte přednost na základě emailu, kde bude uveden den i čas nebo po telefonickém kontaktu. Zároveň podepíšete Zpětvzetí žádosti z ostatních MŠ, kde byly žádosti podané.
 
Rozhodnutí o nepřijetí
V dalších dnech budete emailem nebo telefonicky vyzváni, abyste si vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí Vašeho dítěte.
Prosíme všechny rodiče, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí z důvodu vysokých nákladů pro odeslání doporučeného dopisu do vlastních rukou.

 

Za kolektiv mateřské školy

Mgr. Lucie Žigárdyová