Zápis do MŠ

Zápis do MŠ 2019/20

Přihlášku můžete vygenerovat samostatně  od 1.4. do 1.5. 2019 na adrese: www.zapisdoms.brno.cz

Výdej přihlášek:    pokud si nemůžete vytisknout doma, telefonicky si domluvte s ředitelkou školy schůzku.

Příjem přihlášek:   2.5. od  9 hod do 16 hod a 3.5.2019 od 8 do 13 hod.

Vlastní přijímací řízení bude probíhat po skončení příjmu přihlášek od 9.5.2019.

 

K zápisu si zákonný zástupce donese vyplněnou přihlášku podepsanou oběma zákonnými zástupci s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, OP, případně doklady o přechodném bydlišti.

K zápisu vezměte své dítě s sebou, k dispozici bude jedna třída na seznámení se s prostředím naší mateřské školy. Přezůvky s sebou.

 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout v mateřské škole, které dáváte přednost na základě emailu, kde bude uveden den i čas nebo po telefonickém kontaktu. Zároveň podepíšete Zpětvzetí žádosti z ostatních MŠ, kde byly žádosti podané.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

V dalších dnech budete emailem nebo telefonicky vyzváni, abyste si vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí Vašeho dítěte.

Prosíme všechny rodiče, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí z důvodu vysokých nákladů pro odeslání doporučeného dopisu do vlastních rukou.

 

Za kolektiv mateřské školy

Mgr. Lucie Žigárdyová