Zápis do MŠ

 

Děti přijaté do MŠ 2022 - 2023 viz odkaz

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022-23

 

Veškeré informace o průběhu zápisu a k vygenerování přihlášky naleznete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz

Další zápis v režimu Lex Ukrajina – pro děti se statutem azylanta proběhne od 1.6.2022 do 15.7.2022

Чергова реєстрація в режимі "Лекс Україна" - для дітей зі статусом притулку відбудеться з1.6.2022 do 15.7.2022

Zápis se skládá ze tří fází:

1.    Elektronické vydávání přihlášek od 1. 4. 2022 na výše uvedené internetové adrese, po telefonické domluvě

2.    Sběr přihlášek – 2. a 3. 5. 2022

2 . května od 8,30 do 16 hod.

3 .května od 8 do 10 hod.

3. Přijímací řízení – od 17. 5. 2022 – rozhodnutí o přijetí či nepřijetí proběhne do 30 dnů po přijetí přihlášky

 

Sběr přihlášek - podání žádosti do MŠ se uskuteční

2. a 3. května 2022

 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby

1. Preferujeme osobním podáním

2. Do datové schránky školy - 5t2kn7r,

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), mskosmonautů@volny.cz

4. poštou na adresu Mateřská škola, Ulice Kosmonautů 2, Brno 62500, rozhodující je datum podání na poště

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

 

  • Rodný list
  • Místo trvalého pobytu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte  - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 

 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelem/kou školy) ve lhůtě, kterou ředitel/ka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

 

V případě, že nebudou k přihlášce doloženy výše uvedené přílohy, či potvrzeno řádné očkování, NENÍ přihláška kompletní a je v systému zařazena jako „čekající“ na doložení potřebných dokladů. V následujících dnech Vám bude zaslán email s přehledem podkladů, které o Vás mateřská škola eviduje, a současně obdržíte i přehled přidělených bodů. Součástí e-mailu bude stanoven termín, kdy budete moci využít možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a případně tyto podklady doplnit tak, abyste získali plný počet bodů, dle stanovených kritérií.