Kroužky

Ve školním roce 2021/22 bude v naší MŠ probíhat kroužek :

 

Dílničky pro ruce a ručičky.......Úterý 1x za 14 dní od 16:30 hod.