Projekty

Naše mateřská škola byla českou školní inspekcí ohodnocena na výbornou, získali jsme titul "příklad dobré praxe".
Následně jsme byli osloveni, zda-li bychom se nechtěli stát "Fakultní mateřskou školou".
Co to znamená?

 

Od měsíce února2020 dochází do Červené a Zelené třídy každou středu a čtvrtek studentky Pedagogické fakulty Brno získávat zkušenosti pro svou budoucí práci.
Inspirují se v naší mateřské škole, aby zvládaly lépe vykonávat své budoucí povolání.

 

 

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem

Logopedická prevence 2016

Technické školky - na základě dotace z MMB se naše mateřská škola do tohoto projektu zapojila. Spolupracujeme se ZŠ a MŠ, Brno, Bosonohy, kde se technicky vzdělávají paní učitelky. Ve spolupráci s rodiči probíhá v odpoledních hodinách kroužek "Dílničky pro ruce a ručičky", kde děti společně s rodiči vytváří dle projektů různé technické objekty a prezentují svoji práci ostatním dětem. 
 
Projekt "Pro rodiče a děti"
Naše MŠ se zapojila do projektu "Pro rodiče a děti" financovaného z OP VVV.  V současné době probíhá schvalování projektu, který je určen rodičům dětí, dále k dalšímu vzdělávání učitelek a zapojení školního asistenta do výchovně-vzdělávacího procesu.
 
 
 
Projekt Podpora vzdělávání z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je zaměřen na rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků, rodičů i dětí. Formou výměn zkušeností se vzdělávají paní učitelky, do projektové výuky se zapojí předškoláci a do setkávání s odborníky se zapojí i rodiče.