Projekty

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem

Logopedická prevence 2016

Technické školky - na základě dotace z MMB se naše mateřská škola do tohoto projektu zapojila. Spolupracujeme se ZŠ a MŠ, Brno, Bosonohy, kde se technicky vzdělávají paní učitelky. Ve spolupráci s rodiči probíhá v odpoledních hodinách kroužek "Dílničky pro ruce a ručičky", kde děti společně s rodiči vytváří dle projektů různé technické objekty a prezentují svoji práci ostatním dětem. 
 
Projekt "Pro rodiče a děti"
Naše MŠ se zapojila do projektu "Pro rodiče a děti" financovaného z OP VVV.  V současné době probíhá schvalování projektu, který je určen rodičům dětí, dále k dalšímu vzdělávání učitelek a zapojení školního asistenta do výchovně-vzdělávacího procesu.