Děkujeme

 

DĚKUJEME:

Velké poděkování milým a pracovitým rodičům Ninušky Hanušové z červené třídy za zakoupení a vysazení nových kytiček do truhlíků . Dále děkujeme za úpravu a úklid záhonků v prostorách před budovou školy po zimě.

rodičům PRESOVÝM - za bohatý výtvarný materiál pro všechny děti ze třídy

panu HORTOVI -  za výtvarný materiál na vánoční dílničky

rodičům MOHELSKÝM - za hračky  a knížky pro děti k vánocům

všem maminkám a babičkám - za hojnost přineseného vánočního cukroví na besídku a ostatních dobrot, na kterých jsme si vsichni moc pochutnali

 panu KŘIVÉMU - za opravu dřevěných hraček

paní HANUŠOVÉ - za zakoupení a vysazení kytiček do truhlíků i na zahradě

paní BEDNÁŘOVÉ - za pomoc při úklidu před zahájením šk. roku

paní NEČASOVÉ - za pomoc při úklidu před zahájením šk. roku

paní CHLUPOVÉ - za odvoz nábytku ze zelené třídy

paní PŘÍBORSKÉ - za odvoz nábytku ze zelené třídy