Zvýšení školného od 1.9. 2024

VÝPIS Z USNESENÍ

z 38. schůze Rady městské části Brno- Starý Lískovec, konané dne 29.4. 2024

60. Úplata za vzdělávání ve školách pro školní rok 2024/25

Rada MČ brno - Starý Lískovec stanovuje

- v mateřských školách, které zřizuje MČ Brno - Starý Lískovec, ve školním roce 2024/25 výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 900,- Kč

- v základních školách, které zřizuje MČ Brno - Starý Lískovec, ve školním roce 2024/25 výši měsíční úplaty ve školních družinách 250,- Kč