Večer s Andersenem

Zveme všechny děti na „Večer s Andersenem“

Tentokrát na téma:

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Sraz: v pátek 22. 3. 2024 v 17:10 hod. ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Program:

- čtení příběhu (s panem starostou a JUDr. Matonohovou zastupitelkou města Brna)

- POHÁDKOVÝ VEČER - plnění úkolů, stezka odvahy

-  svačinka

- v 19 hod. světélkové srdce na školní zahradě (společně s rodiči ), poté odchod domů

Děti, které se akce zúčastní napište do seznamu u tříd!