Kdo hradí školné a stravné

 KDO  HRADÍ  A  KDO  NEHRADÍ  ŠKOLNÉ

           pro  školní  rok  2023 / 2024

Školné hradí: na tento školní rok školné činí- 700,-

Školné nehradí: všechny předškolní děti a děti s odkladem školní docházky

                      měsíční platby celkem=STRAVNÉ + ŠKOLNÉ

 

  Děti 3-5 let: stravné 900,- Kč + školné 700,- Kč -celkem 1600,-Kč

Děti 6 let (předškolní): pouze stravné 900,- Kč

Děti 7 let ( s odkladem školní docházky): pouze stravné 1000,- Kč

Stravné:

Děti 3-6 let  46,-      / trvalým příkazem 900,- Kč   

 

Děti 7 let  50,-      / trvalým příkazem 1000,- Kč   

 

Platby se hradí měsíčně do 15 dne v měsíci!! Při zadávání trvalého příkazu si nastavte platby bez července a srpna (prázdniny)

                          číslo našeho účtu je 44631621/0100

                       VS- dostanete ve třídě

 

Adela Nováková, vedoucí školní jídelny