Odhlášení stravy

VÁŽENÍ RODIČE

V NOVÉ APLIKACI JE MOŽNOST ODHLAŠOVÁNÍ -  DEN PŘEDEM DO 14.00 hod, A JEN PONDĚLÍ DO 7.00 HOD-po tomto čase už dítě neodhlásíme a rodič si může přijít první den nemoci pro oběd, následné dny nemá nárok a rodič si musí stravu odhlásit.

Strava se vydává do čistých jídlonosičů a je určena ke krátkodobé spotřebě.