Večer s Andersenem

VEČER S ANDERSENEM

Kdy: v pátek 29. 3. 2019

U příležitosti 19. ročníku Noci s Andersenem zveme všechny děti na:

 „Pohádkový večer“,

poslech a dramatizaci pohádek, putování za pohádkovými kamarády, soutěže s překvapením, skládačku a tvoření, stezku odvahy a lampionový průvod

 

Od 17:00 hod. - sraz dětí v MŠ bez rodičů.

V 19:30 hod. – rodiče vyzvednou děti a všichni půjdeme s lampiony ke kostelu

Zájemce rodiče napíší na přiložený seznam u tříd.

S sebou: lampion

V průběhu týdne si mohou děti přinést oblíbenou knihu

Těšíme se na všechny zúčastněné

kolektiv zaměstnanců mateřské školy